Tre Stadier...

Det finns tre stadier i livet:


när man måste sova

och inte vill,

när man vill sova

men inte hinner

och när man hinner sova

men inte kan...